×

Izvor priimka »Širovnik«  • Vprašanje:

    Na spletnih straneh ZRC SAZU sem opazil vaša pojasnila glede izvora priimkov. Vljudno bi prosil za informacijo glede izvora priimka Širovnik.

    Odgovor:

    Priimek Širovnik je 1. 1. 2016 v RS nosilo 231 oseb, od tega 143 v podravski statistični regiji, njegovo domnevno različico Žirovnik pa 112 oseb, od tega 54 v podravski regiji. Najverjetneje spada sem tudi priimek Žerovnik (295 oseb, od tega 157 v osrednjeslovenski in 79 v gorenjski statistični regiji), ki pa ima očitno žarišče nastanka drugod kot prva dva. Videti je, da gre pri teh priimkih za stanovniško ime (ime po kraju prebivanja), izpeljano s svojilnim obrazilom -ov in sestavljenim priponskim obrazilom -nik iz nekega mikrotoponima Žir (prim. priimke Borovnik, Brezovnik, Bukovnik, Grušovnik, Lipovnik, Pečovnik, Vrhovnik).

    Silvo Torkar (september 2016)