×

Dve piki na koncu povedi • Vprašanje:

  Zanima me, ali se piše eno ali dve piki na koncu povedi, če se ta končuje z delnim datumom (30. 1.) primer: God sv. Angele so najprej prestavili na 1. 6., zdaj pa se je spominjamo 27. 1. (ali 27. 1..)

  Odgovor:

  Kadar se na koncu povedi srečata skladenjska pika in okrajšavna ali datumska pika, kot navajate, pišemo le eno:
  God sv. Angele so najprej prestavili na 1. 6., zdaj pa se je spominjamo 27. 1.

  Pri tem sledimo pravopisnemu pravilu v členu 260, ki pravi:

  Dveh zaporednih pik (neskladenjske in skladenjske) navadno ne pišemo:
  Prišli so vsi: Jakob, Marija, Mojca, Andrej itd.

  Pike navadno tudi ne pišemo za izpustnimi tremi pikami ali za izpustnim pomišljajem:
  Grobovi tulijo ...
  Bratu bi povedala, pa –

  Lahko bi pisali tudi imena mesecev z besedo in te zadrege ne bi imeli.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.