×

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«? • Vprašanje:

  Ali je beseda notica enaka besedi novica?

  Odgovor:

  Besedi notica in novica sta minimalni par, ker se razlikujeta samo v enem fonemu: prva ima t na mestu, kjer ima druga v. Obe spadata v isto pomensko polje, vendar sta si pomensko prekrivni le deloma. Medtem ko notica pomeni 'kratko poročilo, sporočilo' in 'kratek zapis, pojasnilo', novica pomeni 'sporočilo o čem novem'. Etimološko pa sta besedi popolnoma različni.
  Medtem ko je prva prevzeta iz nemške Notiz, ta pa iz latinske notitia, je druga domača tvorjenka iz pridevnika nov. Podrobnosti o pomenih in izvoru si lahko ogledate v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in Slovenskem etimološkem slovarju, ki sta prosto dostopna na slovarskem portalu Fran.

  Marko Snoj (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.