×

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«? • Vprašanje:

  Ali je beseda notica enaka besedi novica?

  Odgovor:

  Besedi notica in novica sta minimalni par, ker se razlikujeta samo v enem fonemu: prva ima t na mestu, kjer ima druga v. Obe spadata v isto pomensko polje, vendar sta si pomensko prekrivni le deloma. Medtem ko notica pomeni 'kratko poročilo, sporočilo' in 'kratek zapis, pojasnilo', novica pomeni 'sporočilo o čem novem'. Etimološko pa sta besedi popolnoma različni.
  Medtem ko je prva prevzeta iz nemške Notiz, ta pa iz latinske notitia, je druga domača tvorjenka iz pridevnika nov. Podrobnosti o pomenih in izvoru si lahko ogledate v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in Slovenskem etimološkem slovarju, ki sta prosto dostopna na slovarskem portalu Fran.

  Marko Snoj (oktober 2016)