×

Izvor priimkov »Juvančič« in »Lapanja« • Vprašanje:

  Zelo bi bila vesela, če mi lahko pojasnite izvor priimkov Juvančič in Lapanja.

  Odgovor:

  Priimek Juvančič

  Priimek Juvančič nosi 237 oseb (od tega 93 v osrednjeslovenski, 51 pa v zasavski statistični regiji), njegovo številčnejšo različico Ivančič pa 1259 oseb. Priimek je patronimik iz rojstnega imena Juvan, kar je narečna oblika imena Ivan.

  Priimek Lapanja

  Priimek Lapanja nosi 345 oseb (od tega 227 v goriški statistični regiji), njegovo različico Lapajne pa 493 oseb. Priimek je nastal v Šebreljah domnevno iz mikrotoponima Lap in označuje prebivalca na območju s tem imenom.

  Silvo Torkar (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.