×

Je prav »svetilnikar« ali »svetilničar«?
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, zanimam me, ali je pravilno poimenovanje za človeka, ki upravlja s svetilniki: svetilničar ali svetilnikar. Nenavadno pa se mi zdi tudi uveljavljeno poimanovanje za posadko, ki biva na svetilniku in upravlja svetilnik: uveljavljeno poimenovanje je namreč svetilničarska posadka. Ali predlagate kakšno bolj ustrezno poimenovanje, npr. svetilniška posadka?


  Odgovor:

  Besedotvorno sta pravilni obe obliki: svetičnikar in svetilničar. Obe sta izpeljani iz samostalnika in zaznamujeta osebo, ki ima z nečim opraviti. Očitno je pri svetilnikarju/svetilničarju vprašanje le, če je končni glas izhodiščne besede ohranjen (kot pri dimnikar, dežnikar) ali pa se spremeni, zmehča (električar). V preteklosti so jezikoslovci zavračali zmehčane oblike: namesto električar so priporočali elektrikar ipd. Nekateri še danes menijo, da so oblike računalnikar, elektrikar in matematikar besedotvorno ustreznejše. Vendar pa je v zadnjem slovenskem pravopisu ta način vredotenja umaknjen in so te besedotvorne dvojnice izenačene.

  Če omahujete pri izbiri svetilnikarja/svetilničarja, vam lahko pomaga tudi podatek o pogostnosti rabe, kot jo je mogoče ugotoviti po naših besedilnih korpusih. Ta govori v prid svetilničarju.

  Tudi pri izbiri ustreznega pridevnika svetilničarski (< svetičničar) ali svetilniški (< svetilnik) je končna odločitev prepuščena vam, saj sta oba pridevnika ustrezna, razlikujeta se le glede na izhodiščno besedo. Gre lahko za 'posadko svetilničarjev' ali pa za 'posadko, ki dela pri svetilniku'.

  Helena Dobrovoljc (februar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.