×

Izvor priimka »Milok« • Vprašanje:

  Ali je priimek Milok povezan s zaselkom Miloki? Je nastal priimek iz naselja ali obratno? Besede v etimoloških slovarjih ni, razen korena MIL, zato me zanima, kakšen je pomen te besede? Je to slovanska ali furlanska beseda?

  Odgovor:

  Priimek Milok je 1. 1. 2016 v RS nosilo samo 6 oseb. Miloki je ime zaselka Ankarana in dejansko predstavlja množinsko obliko priimka Miloki, podobno kot Bertoki, Bonini, Pobegi, Hrvatini itd.
  Priimek Milok je najverjetneje slovenski zapis poromanjenega priimka Miloch, ki se v virih 16.–18. stoletju pojavlja v zapisih Millocus, Miloc, Miloch (Maurizio Puntin, Dei nomi del luogi. Toponomastica storica del territorio di Monfalcone a del comune di Sagrado, Tržič 2010). Nastal je iz slovanskega osebnega imena Miloh, ta pa iz zloženih osebnih imen Dragomil, Radomil.

  Silvo Torkar (oktober 2016)