×

Izvor priimka »Lunar« • Vprašanje:
  Zanima me izvor priimka Lunar. Kdaj, kje in kako je nastal ter kakšne ljudi so označevali z njim.

  Odgovor:

  Priimek Lunar (174 oseb, od tega 91 v osrednjeslovenski in 65 v gorenjski stat. regiji).
  Sodeč po podatkih iz popisa 1931 izvira priimek z območja Naklega. Nejasno. Morda je nastal v gorenjskem narečnem razvoju iz oblike lunjar, izpeljane iz občnega imena lunj 'vrsta sokola'. Lunar bi v tem primeru pomenil isto kot 'sokolar', torej človek, ki se ukvarja z vzrejo sokolov in lovi z njimi.

  Silvo Torkar (oktober 2016)