×

Izvor priimka »Lunar« • Vprašanje:
  Zanima me izvor priimka Lunar. Kdaj, kje in kako je nastal ter kakšne ljudi so označevali z njim.

  Odgovor:

  Priimek Lunar (174 oseb, od tega 91 v osrednjeslovenski in 65 v gorenjski stat. regiji).
  Sodeč po podatkih iz popisa 1931 izvira priimek z območja Naklega. Nejasno. Morda je nastal v gorenjskem narečnem razvoju iz oblike lunjar, izpeljane iz občnega imena lunj 'vrsta sokola'. Lunar bi v tem primeru pomenil isto kot 'sokolar', torej človek, ki se ukvarja z vzrejo sokolov in lovi z njimi.

  Silvo Torkar (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.