×

Sklanjanje imena in priimka »Tomaž Kompara«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo Tomaž Kompara?


  Odgovor:

  Glede na to, da govorimo o imenu in priimku osebe moškega spola, sklanjatamo obe sestavini, in sicer ime po običajni moški sklanjatvi (Tomaž Tomaža Tomažu…), pri sklanjanju priimka Kompara pa lahko izbiramo med prvo (korak koraka koraku…) in drugo moško (vojvoda vojvode vojvodi…) sklanjatvijo, ker se ime končuje na -a.

  Torej:

  Tomaž Kompara

  Tomaža Kompare/Kompara

  Tomažu Kompari/Komparu

  Tomaža Komparo/Kompara

  o Tomažu Kompari/Komparu

  s Tomažem Komparo/Komparom

  Če pri izbiri sklanjatve omahujete, naj vam pomagam s podatkom, da je sklanjanje priimka Kompara po drugi moški sklanjatvi precej pogostejše, v gradivu skorajda nimamo izpričanih oblik tipa s Komparom, zato so pogostejše oblike je v zgornji paradigmi izpisane na prvem mestu.

  Helena Dobrovoljc (februar 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.