×

Kaj je bolje: »svetovni splet« ali »splet«? • Vprašanje:

  Ali je oznaka svetovni splet res potrebna in kdaj ali je bolje, da jo vedno zamenjamo s preprosto – splet?

  Odgovor:

  Svetovni splet je dobesedni prevod iz angl. »world wide web« in označuje pomemben tehnološki premik znotraj internetnega omrežja, ko je bil konec 80. let prejšnjega stoletja zasnovan nastanek spletnih strani, oziroma bolje, spletnih mest.

  V slovenščini načeloma zadošča že izraz splet, saj je navadno iz sobesedila razvidno, kateri pomen tega sicer večpomenskega samostalnika imamo v mislih. Kadar je zaradi vrste besedila (zlasti pri strokovnem ubesedovanju) ali okoliščin potrebno ponatančenje, pa uporabimo celotno zvezo, tj. svetovni splet. Da je že sam splet načeloma dovolj, dokazuje tudi pridevnik spletni, ki ne potrebuje dodatnega določila – imamo npr. spletne in ne *svetovnospletnih strani.

  Komunikologinja prof. dr. Tanja Oblak Črnič s Fakultete za družbene vede, ki izraza svetovni splet in splet tudi sama uporablja kot sopomenki, pa opozarja na pomembno in pogosto zmoto: (svetovni) splet kljub pogostemu prepričanju ni sinonimen z izrazom internet. Ta je globalno omrežje, znotraj katerega dostopamo danes tudi do spleta, a kadar želimo opisovati pojave ali procese, povezane s spletnimi stranmi, in če želimo med te fenomene vključiti tudi sodobna družbena omrežja in digitalne medije, je (svetovni) splet pojmovno preozek termin in je bolje govoriti o internetu.

  Tina Lengar Verovnik, Marko Snoj (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.