×

Kako se glasi pridevnik iz imena Valonija – »valonski« ali »valonijski«? • Vprašanje:

  Zakaj je v pravopisu 2001 pridevnik iz Valonije valonijski, v prejšnji izdaji pa je bil valonski? Zakaj se je to spremenilo?

  Odgovor:

  Pridevnik valonijski je v Slovenskem pravopisu 2001 verjetno naveden analogno po pridevniku flandrijski, ki je tvorjen iz imena sosednje pokrajine Flandrije. Rešitev ni najboljša, saj se pridevniki iz zemljepisnih imen s pripono -ija v slovenščini praviloma tvorijo iz osnove brez te pripone, npr. Španija > španski, Romunija > romunski, Rusija > ruski.
  Izjeme so le imena s takimi glasovi pred pripono -ija, ki bi bili skupaj s pripono -ski težko ali sploh neizgovorljivi, npr. Avstrija > avstrijski, Belgija > belgijski, in tista imena, pri katerih pridevnike tvorimo iz prebivalskih imen, npr. francoski, italijanski.
  Ker ime Valonija ne spada niti med prve niti med druge izjeme, bi v procesu prenove pravopisa kazalo priporočiti uporabo pridevnika valonski, ki je pri nas ustaljen že dlje časa in ki močno prevladuje tudi v sodobni rabi (besedilni korpus Gigafida navaja pridevnik valonski 609-krat, valonijski pa le štirikrat).
  Podobne zadrege nastajajo pri somalski/somalijski ipd.

  Marko Snoj (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.