×

Izvor priimka »Rome«  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Rome.

    Odgovor:

    Priimek Rome (118 oseb, od tega 75 v osrednjeslovenski statistični regiji) bi lahko verodostojno razložili šele na podlagi dovolj starih zgodovinskih virov. Izpeljan je z manjšalnim priponskim obrazilom -e (za mlada bitja) iz nekega rojstnega imena, po mnenju Pavleta Merkuja (Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993) prej iz imena Herman kot pa iz imena Roman (razlaga Antona Breznika v Koledarju Mohorjeve družbe za l. 1942). Ime Roman namreč v starejših obdobjih med kmečkim prebivalstvom ni bilo razširjeno.

    Silvo Torkar (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.