×

Izvor priimka »Florjanc«  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Florjanc.

    Odgovor:

    Priimek Florjánc nosi 98 oseb (od tega 55 v savinjski statistični regiji) in je patronimik iz krstnega imena Florjan. Pomeni toliko kot 'Florjanov sin'. Njegova različica je Ferjánc (16 oseb, od tega 9 v savinjski regiji).

    Silvo Torkar (november 2016)