×

Zapis »peptonsko slana raztopina«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno zapišemo peptonsko slana raztopina – skupaj, narazen, z vezajem ali brez.


    Odgovor:

    Ker v povedi z ločilom (...) oz. okrajšavo (itd.) nakazujete, da povedkovo določilo ni samo edininsko edninsko, torej pomensko nakazujete množino, je ustreznejša raba osebna glagolske oblike v množini.

    Aleksandra Bizjak Končar (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.