×

Sklanjanje izpridevniških lastnih imen
 • Vprašanje:

  Oglašam se vam zaradi težav, ki jih imam s sklanjanjem priimkov na [-ski] Pri nekaterih namreč (upoštevajoč pravilo v SP 763) ne znam določiti, ali imajo slovansko podstavo ali ne in ali se torej sklanjajo po prvi moški sklanjatvi ali pa tudi oziroma zgolj po četrti -- takšna sta npr. priimka Tscherkassky in Bitomsky. Zanima me tudi, zakaj SP za priimek Kreisky dovoljuje obe sklanjatvi, za Vranitzky in Chomsky pa samo četrto – je Kreisky »manj slovanski« od slednjih dveh? Bo morda pravilo za sklanjanje tovrstnih priimkov v novem SP poenostavljeno? Ob tem bi rada še preverila, kakšen je pravilen zapis priimka Chomsky v orodniku – s Chomskim ali s Chomskym? Sama bi se odločila za prvo obliko, vidim pa, da je v rabi tudi druga. Hvala za pomoč in lep pozdrav!


  Odgovor:

  Glede vašega vprašanja so stališča jezikoslovcev pogosto deljena in to odražajo tudi obstoječa pravopisna pravila, ki ugotavljajo, da tuja lastna imena na [-ski] ipd. iz neslovanskih jezikov sklanjamo (1) večinoma po prvi moški sklanjatvi, npr. Tedeschi -ja, McClosky -ja. (2) Nekatera s slovansko podstavo pa tudi po četrti (torej pridevniški) sklanjatvi: Kreisky -ja ali ‑ega. (3) Imena tretje skupine sklanjamo tako kot taka slovanska imena, torej samo po četrti sklanjatvi: Vranitzky -ega, Hradetzky -ega, Chomsky -ega, Neweklowsky -ega.

  Pri sestavljanju pravopisnih pravil so se sestavljavci držali načela, da se večina teh imen, pri katerih je prepoznavno pridevniško izhodišče oz. slovanska osnova, sklanja po pridevniški sklanjatvi, vendar pa tudi raba kaže, da se vsi govorci slovenščine pogosto ne prepoznajo več pridevniške osnove, zato dopuščajo tudi prvo sklanjatev. Pri povsem poangleženih imenih je odločitev za prvo sklanjatev pogostejša.

  Precej težav imamo pri priimkih z nemško govorečega področja, kjer je slovanska osnova prepoznavna (Tscherkassky ... ruski izvor, Čerkaski, Bitomsky ... poljsko mesto Bytom), raba pa kaže, da prevladuje prva (Tscherkassky) oz. druga sklanjatev (Bitomsky). V teh primerih vam svetujem ohranitev pridevniškega sklanjatvenega vzorca. Tudi ime Chomsky sklanjamo po 4. sklanjatvi, torej Chomskega ... s Chomskim.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.