×

Kako je prav: mati »Terezija« ali mati »Tereza« • Vprašanje:

  V zadnjem času opažam nedosledno pisanje matere Tereze/Terezije. Mater Terezijo pišejo na RTV SLO, Delu, Ognjišču, drugi mediji pa uporabljajo ime Tereza ali Terezijo (mešanje zapisov). Kaj je bolj ustrezno in zakaj?

  Odgovor:

  Ime Tereza je po navedbah Janeza Kebra, avtorja Leksikona imen, grškega izvora (Theresia). V sodobnem času je v večini evropskih jezikov razširjena oblika Tereza (angl. Teresa, fra. Thérèse, nem. Therese/Theresia, srb. in hrv. Tereza/Terezija), tudi z varianto Terezija.

  Slovenščini bližja je oblika Terezija, poznamo jo v različnih kategorijah osebnih imen, ki jih tradicionalno slovenimo, npr. imena zgodovinskih osebnosti (cesarica Marija Terezija, pri Hrvatih npr. Marija Tereza), svetniška imena (svetnica Terezija Avilska, redovnica Terezija Benedikta od Križa). V slednjo kategorijo podomačenih imen se uvršča tudi ime mati Terezija.

  Pogostnost v korpusu Gigafida sicer kaže na slabšo uzaveščenost slovenske različice mati Terezija. Ta je pogostnejša v verskih besedilih, v publicistiki pa zaradi velikega števila prevedenih besedil prevladuje oblika Tereza, npr.: mati Tereza.
  Toda v zadnjem času (pregledali smo predvsem objave leta 2016, ki jih v korpusu Gigafida ni), se morda tudi zaradi posvetitve gospe v svetnico tudi v medijih vse bolj uveljavlja slovenska različica imena (mati Terezija).

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.