×

Izvor priimka »Bardorfer«  • Vprašanje:

    Zanima me izvor in pomen priimka »Bardorfer«.

    Odgovor:

    Priimek Bardorfer nosi samo 30 oseb, od tega 22 v osrednjeslovenski statistični regiji. Nastal je s konverzijo iz stanovniškega imena Bardorfer, torej prebivalec nelokaliziranega kraja *Bardorf. Šele rodoslovna analiza bi pokazala, ali so se nosilci tega priimka priselili v preteklosti od nekod z nemškega ozemlja, ali pa je *Bardorf samo delno glasovno spremenjen zapis nemške oblike nekega krajevnega imena v območju Ljubljane.

    Silvo Torkar (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.