×

Izvor priimka »Bardorfer«  • Vprašanje:

    Zanima me izvor in pomen priimka »Bardorfer«.

    Odgovor:

    Priimek Bardorfer nosi samo 30 oseb, od tega 22 v osrednjeslovenski statistični regiji. Nastal je s konverzijo iz stanovniškega imena Bardorfer, torej prebivalec nelokaliziranega kraja *Bardorf. Šele rodoslovna analiza bi pokazala, ali so se nosilci tega priimka priselili v preteklosti od nekod z nemškega ozemlja, ali pa je *Bardorf samo delno glasovno spremenjen zapis nemške oblike nekega krajevnega imena v območju Ljubljane.

    Silvo Torkar (november 2016)