×

Začetnica v frazemu »kaditi kot Turek«  • Vprašanje:

    Če je možno pisanje Ahilova/ahilova peta z veliko ali malo začetnico (in še več podobnih primerov), zakaj v pravopisu ne obstaja tudi dvojica pri frazemu kaditi kot Turek/turek? Mar ne gre pri frazemih za vsaj delno izgubo lastnoimenskosti in je s tem upravičena tudi raba male začetnice (mila jera, smejati se kot cigan ...)?

    Odgovor:

    Frazeoloških enot Ahilova/ahilova peta in kaditi kot Turek ne moremo metati v isti koš. Medtem ko je pri stalnih besednih zvezah izlastnoimenskega pridevnika in samostalnika začetnica odvisna od pomenske interpretacije pridevnika (vrstnost, svojilnost), pa pri frazemih, kjer gre za primero (figuro, ki jo uvaja veznik kot), samostalnik, v našem primeru prebivalsko ime, ne spremeni svojih karakteristik: kadi kot Turek |zelo| se ne razlikuje od primere spi kot dojenček ali gre kot Elija.

    Helena Dobrovoljc (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.