×

Izvor priimka »Bulovec«  • Vprašanje:

    Zanima me nastanek in izvor priimka Bulovec.

    Odgovor:

    Priimek Bulovec nosi samo 33 oseb in ima sodeč po podatkih telefonskega imenika svoje žarišče med Doslovčami in Radovljico. Najverjetneje je nastal s konverzijo iz stanovniškega imena Bulovec v pomenu: 'kdor živi na vzpetini z imenom Bula'.

    Silvo Torkar (november 2016)