×

Izvor priimka »Bulovec«  • Vprašanje:

    Zanima me nastanek in izvor priimka Bulovec.

    Odgovor:

    Priimek Bulovec nosi samo 33 oseb in ima sodeč po podatkih telefonskega imenika svoje žarišče med Doslovčami in Radovljico. Najverjetneje je nastal s konverzijo iz stanovniškega imena Bulovec v pomenu: 'kdor živi na vzpetini z imenom Bula'.

    Silvo Torkar (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.