×

Sklanjanje besednih zvez tipa »otok Hvar« • Vprašanje:

  Zanima me, kako sklanjamo besedne zveze z lastnoimenskim določilom ob zemljepisnem jedru tipa: mesto Trst in otok Pag, otok Hvar.

  Odgovor:

  Raba občnoimenskega določila pred lastnim imenom ni zagotovilo, da se ime, ki temu določilu sledi, ne sklanja.
  Iz preteklih raziskav (npr. Martina Križaj Ortar, O samostalniškem prilastku v imenovalniku, JiS, 1984/85) je mogoče povzeti, da poznamo dva tipa samostalniških zvez z desnim samostalniškim prilastkom:

  1. ujemalni samostalniški prilastek, ki se obvezno ujema z jedrom in z njim vred sklanja ter vedno nastopa ob biološko živem samostalniku v jedru (brat Janez, brata Janeza),

  2. imenovalni samostalniški prilastek, ki se neobvezno ujema z jedrom in ne sklanja ter nastopa ob biološko neživem lastno- ali občnoimenskem samostalniku v jedru (revija Jana, revije Jana; beseda bombon, besede bombon; po SP 2001 gre za tip hotel Turist).
   [[Križaj Ortarjeva v omenjenem prispevku navaja po Čehih besednozvezna jedra, ki nastopajo v teh zvezah: beseda, naziv, titula, znamka, klic, vzklik, vprašanje, glas, geslo, napis, stavek, črka, podjetje, gostilna, revija, časopis, parnik.]]

  Besedne zveze mesto Trst, otok Pag, otok Hvar uvrščamo v podskupino zgoraj navedene druge (2.) skupine, in sicer gre za tip mesto Ljubljana (v pravopisnih pravilih SP 2001 člen 861), ki se od osnovne (2.) skupine razlikuje po tem, da se lahko tudi sklanja in nastopa navadno ob poimenovanju, ki zaznamuje neko zemljepisno danost, npr. mesto, reka, jezero, otok ipd.:

  • mesto Ljubljana, mesta Ljubljana/Ljubljane;
  • otok Hvar, otoka Hvar/Hvara;
  • reka Soča, reke Soča/Soče;
  • mesto Trst, mesta Trst/Trsta.

  To pravopisno določilo potrjujejo tudi dvojnice v gradivu oz. besedilih korpusa Gigafida, npr.:

  • Mislim, da Slovenija leži blizu mesta Trst. Trst pa je v Italiji.
  • Čeprav ni bilo nikogar, ki bi 150 udeležencev iz 28 držav pozdravil v imenu mesta Trsta ali slovenske države ...

  Helena Dobrovoljc (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.