×

Kako pisati sestavino »gora« v imenu države »Črna gora«? • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se gora, v besedni zvezi Črna gora, piše z malo in ne z veliko začetnico kot na primer Kranjska Gora. Po mojem mnenju bi se morala gora pisati z veliko začetnico, saj ne gre za vzpetino, ampak za ime države.

  Odgovor:

  Razlika v zapisu zemljepisnih imen Kranjska Gora in Črna gora je rezultat pravopisnega ločevanja med naselbinskimi in nenaselbinskimi imeni.

  Slovenski pravopis 2001 (§ 69–76) deli zemljepisna imena na naselbinska in nenaselbinska:
  (1) Naselbinska so imena mest, vasi, trgov in zaselkov (Trst, Kranjska Gora, Pliberk, Lome), nenaselbinska pa vsa druga (Podrta gora, Slovenija, Jadransko morje), kamor spadajo tudi imena držav. V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce), naselje (če ne stojijo na začetku imena): Škofja Loka, Sladki Vrh, Črni Vrh nad Idrijo, Novo mesto itd.

  (2) V nenaselbinskih imenih pišemo prvo sestavino zmeraj z veliko začetnico, neprve sestavine pa z malo, če že same niso lastno ime: Zelena jama, Bela krajina, Črna gora, Trnovski gozd, Cesta v Mestni log itd.

  Urška Vranjek Ošlak (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.