×

Svojilni pridevniki iz večbesednih ženskih imen: »Zala Ana« • Vprašanje:

  Kako tvorimo in sklanjamo svojilne pridevnike iz večbesednih osebnih lastnih imen? Npr. Ana Lina – Anin Linin? –z Anino Linino torbo?

  Odgovor:

  Pravopisno pravilo v SP 2001 (§ 966), ki določa, da pri ženskih rojstnih imenih, ki imajo dve enoti ali več, svojilne pridevnike tvorimo tako, da pripono dodajamo zadnji sestavini, neprvo sestavino pa pišemo z malo začetnico in strnjeno s prvo (Zalaanin, Rožamarijin, Anamarijin), se ni uveljavilo. Uveljavil se je zapis narazen, torej ohranja se nepregibnost prve sestavine, druga sestavina imena pa dobi pridevniško obrazilo (*Roža Marijini otroci); zapis narazen je nesistemski.
  V položajih, ko je treba izraziti svojino takih poimenovanj, se je v knjižni rabi uveljavilo rodilniško izražanje (zvezek Zale Ane; otroci Rože Marije), morda tudi zaradi pogovorne variante s predlogom od (otroci od Rože Marije).
  Nekdaj so bila taka imena redka ali pa so izvirala iz enobesednih (Rosemarie > Roža Marija). Danes so imena iz dveh enot zelo pogosta in pogosto raznorodna: Pavla Marija, zato je tvorba svojilnih pridevnikov tipa *Pavlamarijin uporabnikom bolj nesprejemljiva kot pri imenih (Anamarija), kjer se je tudi skupaj pisana oblika že uveljavila, npr.: Anamarijin.

  Vendar pa je v sodobni jezikovni praksi izkazuje, da se otroci pogosto kličejo kar z enim imenom, zato teh zadreg ni toliko, kolikor bi glede na število dvojnih imen pričakovali.

  Prevajalka Nada Marija Grošelj nas je glede tega vprašanja opozorila, da je pri prevajanju npr. švedskih besedil, v katerih je dvojno ime pogosteje zapisano z vezajem, npr. Eva-Lotta, Eva-Lena, Britt-Marie, sprejemljiva tudi oblika svojilnega pridevnika, npr. Eva-Lottin, saj jih bralec zaradi zapisa z vezajem občuti kot celoto. Podobno glede tega vprašanja ravnajo lektorji v nekaterih časopisnih hišah, npr. pri Dnevniku:

  Ko za glavno igralko izbere Lucie, ta takoj posumi, da je bil njen sosed François Marie-Clairin ljubimec in potemtakem njen morebitni morilec. (Dnevnik 2002)

  Helena Dobrovoljc, Urška Vranjek Ošlak, Peter Weiss (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.