×

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na Moru« in »Filip i Jakov«? • Vprašanje:

  Ali slovenimo ime krajev Biograd na Moru in Filip i Jakov?

  Odgovor:

  Pravila slovenskega pravopisa ločujejo med zemljepisnimi imeni, ki jih načeloma slovenimo (imena držav, pokrajin, morij ...), in tistimi, ki jih načeloma ne slovenimo (imena krajev).

  Imena krajev, torej naselbinska zemljepisna imena, pa glede na podomačevanje delimo na več skupin:
  1. imena, ki jih ohranjamo v izvirni obliki (New York, Oslo, Washington, München, Basel);
  2. imena, ki jih zaradi pogostnosti rabe uporabljamo v poslovenjeni obliki že več desetletij (Pariz, Bruselj, Čikago – tudi ob varianti Chicago, Varšava, Praga, Filadelfija); in imena, za katera se je uveljavila podomačena oblika šele v zadnjem času (Luksemburg, Lihtenštajn);
  3. imena zunaj meja RS, ki imajo poslovenjeno obliko zaradi tega, ker so na tem področju živeli Slovenci, ali zaradi kakih drugih zgodovinskih okoliščin (Karlovec < Karlovac, Brod na Kolpi < Brod na Kupi);
  4. imena na slovenskem narodnostnem območju oz. imena s področij, na katerih živi slovenska manjšina (Celovec, Trst, Beljak).
  Posebna (5.) skupina so slovenska imena za tuje kraje, ki so se uveljavila v daljšem obdobju, npr. Dunaj, Carigrad, Benetke, Pulj (ta se iz rabe vztrajno umika imenu Pula), Reka.

  Pravopis torej dopušča vse zgoraj navedene možnosti. Nekateri slovenski mediji obe imeni že prevajajo (Biograd na morju in Sveti Filip in Jakov), vendar se v slovenščini pogosteje pojavlja izvirna oblika.

  Pri obeh imenih bi bilo torej mogoče:
  1. ohraniti izvirno ime (Sveti Filip i Jakov, Biograd na Moru).
  2. imeni podomačiti, za kar govori vsaj argument, da sta nam ti imeni že zaradi bližine – vsekakor bolj domači kot Lozana, Frankfurt na Majni ali katero od imen, navedenih v členu 205 pravopisnih pravil.
  Če se odločimo za slednje, je prvo ime Sveta Filip in Jakov, saj gre za dva svetnika, pri drugem pa bi se odločili za zapis Biograd na morju.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik, Marko Snoj (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.