×

Ustreznica angl. »mindfulness« je »čuječnost«? • Vprašanje:

  Magistrirala sem na temo o vplivu čuječnosti na trajnostno vodenje. Angleški izraz za čuječnost je mindfulness. Ugotovila sem, da velika večina tega izraza ne pozna in tudi ne ve, kaj sploh čuječnost je. SSKJ govori o pozornosti. Na to temo pripravljam znanstvene članke in želela bi se izogniti napačni rabi izraza čuječnost, čeprav se izraz že uporablja v poljudni in strokovni literaturi.
  Nekaj kolegov me prepričuje, da čuječnost ne zajema bistva (v povezavi s trajnostnim vodenjem) in je predlagalo, da najdemo ustrezen prevod za mindfulness, ker da čuječnost to vsekakor ni. Predlagali so izraz polnoumnost. Zelo bi bila vesela vaše strokovne pomoči glede ustreznice za mindfulness.

  Odgovor:

  O izbiri slovenskega ustreznika za angleški termin mindfulness so mnenje napisali že kolegi, ki se ukvarjajo s terminološkim svetovanjem. Najdete ga na tej povezavi: Nečuječnost.

  Sicer pa bi radi poudarili, da je za terminologijo bistveno, da pojmu iz stroke, če je le mogoče, ustreza natanko eno poimenovanje, pri čemer ni bistveno, ali to poimenovanje vzpostavlja vse asociacije na pomenske razsežnosti termina, kot so opredeljene z definicijo termina v stroki. Termin čuječnost je torej povsem ustrezen, saj je v stroki jasno definiran. Prav zato svetujemo, da v strokovnih besedilih še naprej uporabljate v stroki že uveljavljeni termin. Na tak način prispevate k trdnosti pojmovnega in terminološkega sistema stroke – raba uveljavljenih terminov za pojme specifičnega strokovnega področja namreč prispeva k večji razumljivosti strokovnih besedil.
  Opozorili bi radi še, da je običajno, da nestrokovnjaki ne poznajo terminologije specifičnih strokovnih področij, saj se s strokovnimi pojmi laiki navadno seznanimo šele, ko se o strokovnem problemu veliko piše v medijih in drugih nestrokovnih besedilih. Definicije terminov je mogoče najti v terminoloških slovarjih in drugi literaturi, primarno namenjeni strokovnjakom. Splošni razlagalni slovarji, kakršen je tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, pa prinašajo laikom razumljive pomenske razlage terminov, in sicer samo tistih, ki so tudi v nestrokovnih besedilih dovolj uveljavljeni. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pri besedi čuječnost predstavljen le splošni, neterminološki pomen besede, saj se je termin, sodeč po gradivu za izdelavo slovarja, širše uveljavil šele po njegovem izidu.

  Omenimo še, da (ne)čuječnost besednodružinsko prej in hitreje povežemo s pridevnikom (ne)čuječ in prislovom (ne)čuječe kot s pridevnikom (ne)čuječen in prislovom (ne)čuječno, ki sta predlagana v odgovoru terminologov in ki sta v primerjavi s prvim delom zaznamovana in torej v slovarjih ustrezno označena. Terminologija najbrž vključuje nevtralnost vseh enot, ki spadajo v isto besedno družino.

  Nina Ledinek, Peter Weiss (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.