×

Sklanjanje samostalnika »ljudje« • Vprašanje:

  Kako sklanjamo samostalnik ljudje?

  Odgovor:

  Oblika ljudjé je množinska oblika moškospolskega samostalnika člôvek, ki je poseben samostalnik, saj se pri njegovem pregibanju dopolnjevalno uporabljata dve različni osnovi.

  ednina: člôvek, človéka, človéku, človéka, pri človéku, s človékom
  dvojina: človéka, ljudí, človékoma, človéka, pri ljudéh, s človékoma
  množina: ljudjé, ljudí, ljudém, ljudí, pri ljudéh, z ljudmí

  V slovarjih na portalu Fran je sklanjanje prikazano različno:
  V prvi izdaji SSKJ najdemo podatek o pregibanju pri iztočnicah človek in ljudje.
  V slovarju Slovenskega pravopisa 2001 najdemo paradigmo okrajšano v t. i. zaglavju pri iztočnici človek.

  V tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je slovar rastoče narave in prinaša tudi vse jakostno in tonemsko onaglašene oblike posamezne pregibne besedne vrste, je že obravnavan samostalnik práčlôvek. Do vseh oblik lahko dostopamo s klikom na razdelek Izgovor in oblike.

  Tanja Mirtič (november 2016)


Prijavite se za odgovor