×

Ločilo pri citirani povedi • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno zapisati poved:
  Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je »Le poslušni bodo uspeli!«.
  ali /.../ »Le poslušni bodo uspeli!«

  Ali je na koncu pika ali ne?
  Ali je ločilo na koncu odvisno od tega, ali je pred citatom dvopičje?

  Odgovor:

  O ohranjanju ločil v navedeni/citirani povedi, nas učijo pravopisna pravila v poglavjih o ločilih, in sicer o skladenjski rabi končnih ločil.

  Navadno končno ločilo ohranjamo, če je citirana poved zapisana med narekovaji:

  • Nehajte že s tem svojim »To nikakor ni dovoljeno!«! (člen 279)
  • Kdo je zavpil »Dol z njimi!«? (člen 266)

  Če je citirana poved za dvopičjem, navadno ohranja svoje ločilo, končno ločilo napovedne povedi pa lahko izpustimo:

  • Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je: Le poslušni bodo uspeli!

  Vašo poved je torej mogoče zapisati na več načinov:

  • Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je »Le poslušni bodo uspeli!«.
  • Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je: »Le poslušni bodo uspeli!«
  • Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je: Le poslušni bodo uspeli!
  • Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je Le poslušni bodo uspeli.

  V urejevalniku besedil je zadnji način mogoče nadomestiti tudi z drugačnim tiskom, npr.:

  • Zaposlene pogosto strašijo s parolami, kot je Le poslušni bodo uspeli.

  Helena Dobrovoljc (november 2016)