×

Vezaj v poimenovanjih kislin: »omega-3-maščobne-kisline«  • Vprašanje:

    Lepo vas prosim za pojasnilo in razlago, kakšen je pravilen zapis omega(-)3, omega(-)6 ipd. (-)maščobnih kislin. Z enim vezajem, dvema ali kako drugače?

    Odgovor:

    Imena kemijskih spojin te vrste, ki so prvotno lahko zapisana tudi z grškimi črkami in pri katerih ime izpričuje tudi natančnejšo »lokacijo« vezi v kemijski spojini, pišemo z vezajem levo in desno od številke. Tako normo izpričuje norma v strokah, kjer se tovrstni zapisi pojavljajo:

    • ω-3-maščôbna kislína
    • ómega-3-maščôbna kislína
      (V angleščini se vezaj zapisuje le med števko in grško črko: ω-3 fatty acid.)

    Podrobnejša pomenska pojasnila tovrstnih zapisov si lahko preberete v Farmacevtskem terminološkem slovarju, kjer za omega-3-maščobno kislino piše, da gre za »nenasičeno maščobno kislino z dvojno vezjo med tretjim in četrtim ogljikovim atomom v verigi v smeri od terminalne metilne skupine proti karboksilni skupini«.

    Helena Dobrovoljc (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.