×

Pisanje barv in barvnih odtenkov • Vprašanje:

  Zanima me, ali se barve, ki so mešanice dveh ali več barv, pravilno piše skupaj, narazen ali z vezajem (po SSKJ naj bi bilo pravilno ali modro zelen ali modrozelen, ne pa tudi modro-zelen)?
  Ali se pravila za barvne odtenke (npr. svetlorumen) razlikujejo od pravil za mešanice barv (npr. modrozelen)?

  Odgovor:

  Pri zapisovanju izrazov za barve so se uveljavila naslednja načela:

  1. Kadar gre za kombinacijo dveh barv, to izrazimo s priredno pridevniško zloženko, ki jo zapišemo z vmesnim vezajem: npr. modro-zelena vaza ('modra in zelena', torej sta na vazi prepoznavni obe barvi), kockasti rdeče-beli prt.

  2. Kadar gre za barvni odtenek, sestavljen iz dveh izrazov za barvo, aktualni pravopis v členu 518 dopušča dve zapisovalni možnosti, bodisi skupaj bodisi narazen. Vendar se zdi bolj smiselna razlaga, da gre za podredno pridevniško zloženko; zapis skupaj potrjuje tudi raba: npr. modrozelena vaza ('zelena z modro', zeleni barvi je primešan delež modre, vaza je enotne vmesne barve).

  3. Kadar izražamo odtenek z dodajanjem prislova pred izrazom za barvo, gre za dve besedi, zato ju zapisujemo narazen. Prislove prepoznamo (a) bodisi po tem, da lahko take zveze razvežemo s kot ali da: npr. travnato zelen je 'zelen kot trava', žareče rumen je 'rumen, da žari', (b) bodisi po tem, da se po njih lahko vprašamo z vprašalnico kako?: npr. sivkasto zelen, temno zelen (kako zelen?).
   Izjema k temu pravilu, ki jo navaja aktualni pravopis, potrjuje pa se tudi v rabi, sta prislova svetlo in temno, ki se dvojnično lahko zapisujeta tudi stično z izrazom za barvo: poleg temno moder torej tudi temnomoder, poleg svetlo zelen tudi svetlozelen.

  Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.