×

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka? • Vprašanje:
  Zanima me, ali obstaja kakšna razlika v pomenu besede vseeno in besedne zveze kljub vsemu?

  Odgovor:

  Beseda vseeno in besedna zveza kljub vsemu sta pomensko prekrivni le delno.

  Kakor lahko sklepamo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, se vsekakor ne ujemata v pomenu 'izraža, da kaj koga ne vznemirja, ne prizadeva' ter njegovih podpomenih 'izraža, da se ne daje prednost kateri od možnosti' in 'izraža, da je kaj nepomembno', kjer vseeno nastopa v povedkovem določilu, medtem ko kljub vsemu tu ne moremo uporabiti, npr.:

  • meni je vseeno, kako živi : meni je kljub vsemu, kako živi
   ali
  • vseeno je, če plačajo v stotakih ali petdesetakih : kljub vsemu je, če plačajo v stotakih ali petdesetakih.

  Se pa ujemata v pomenu, v katerem sta po funkciji blizu členku, tj. 'izraža nasprotje s prej povedanim', npr.:

  • iz vljudnosti se je branil, nazadnje pa je vseeno sprejel ponudbo : iz vljudnosti se je branil, nazadnje pa je kljub vsemu sprejel ponudbo
   ali
  • kljub vsemu ga ima še rada : vseeno ga ima še rada.

  SSKJ sicer tega ne izpostavlja, a potencialno bi se lahko ujemala še v pomenih 'izraža pridržek' (npr. menil je, da bi bilo vseeno dobro pogledati, kaj delajo živali : menil je, da bi bilo kljub vsemu dobro pogledati, kaj delajo živali) in členkovnem 'izraža neupoštevanje, zavrnitev prej povedanega' (npr. Dosti dela sem imel in nisem utegnil k vam. Vseeno, morali bi si vzeti čas : Dosti dela sem imel in nisem utegnil k vam. Kljub vsemu, morali bi si vzeti čas ).

  Kot vidimo, nam pri ugotavljanju pomenske prekrivnosti pri besedah/besednih zvezah z zelo zbližanim pomenom pomaga šele natančna analiza jezikovnega gradiva, zlasti vzporejanje in primerjanje skladenjskih vlog, v katerih take besede/besedne zveze (lahko) nastopajo. Kadar se ena od primerjanih besed/besednih zvez pojavlja v določeni skladenjski vlogi, druga pa ne, to navadno pomeni, da ta nima katerega od pomenov, ki ga prva ima.

  Domen Krvina (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.