×

»Lepši« ali »lepšega«? • Vprašanje:

  Prosim za nasvet. Ali se pravilno piše prvo ali drugo?

  Lepši zaključek si je težko zamisliti.
  Lepšega zaključka si je težko zamisliti.

  Odgovor:

  Ker je glagol zamisliti si prehoden, zahteva predmet v tožilniku, ki se zamenja z rodilnikom samo v zanikanih stavkih. Prav je torej (trdilno) Težko si je zamisliti lepši zaključek in (zanikano) Ne moremo si zamisliti lepšega zaključka.
  Drugi dejavnik, ki vpliva na sklon, je kategorija živosti. Ker je samostalnik zaključek neživ, je tožilniška oblika enaka imenovalniški; če bi bil predmet iz kategorije živo, bi bila tožilniška oblika oblikoslovno enaka rodilniški (npr. Lepšega konja si je težko zamisliti.

  Marko Snoj, Tina Lengar Verovnik (november 2016)