×

»Lepši« ali »lepšega«? • Vprašanje:

  Prosim za nasvet. Ali se pravilno piše prvo ali drugo?

  Lepši zaključek si je težko zamisliti.
  Lepšega zaključka si je težko zamisliti.

  Odgovor:

  Ker je glagol zamisliti si prehoden, zahteva predmet v tožilniku, ki se zamenja z rodilnikom samo v zanikanih stavkih. Prav je torej (trdilno) Težko si je zamisliti lepši zaključek in (zanikano) Ne moremo si zamisliti lepšega zaključka.
  Drugi dejavnik, ki vpliva na sklon, je kategorija živosti. Ker je samostalnik zaključek neživ, je tožilniška oblika enaka imenovalniški; če bi bil predmet iz kategorije živo, bi bila tožilniška oblika oblikoslovno enaka rodilniški (npr. Lepšega konja si je težko zamisliti.

  Marko Snoj, Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.