×

Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi' • Vprašanje:

  Že nekaj časa razmišljam, kako in zakaj se beseda konjiček uporablja kot sopomenka besede hobi za označevanje prostočasne dejavnosti.
  Mi lahko, prosim, pomagate?

  Odgovor:

  Preden se je sredi 20. stoletja začela uveljavljati angleška izposojenka hobby, kasneje hobi, se je v slovenščini za označevanje najljubše prostočasne dejavnosti že nekaj časa uporabljala beseda konjiček. Joža Glonar jo je v svojem slovarju iz leta 1936 že predstavil s ‘posebno priljubljena misel ali opravek’, njeno rabo pa ponazoril z vsak ima svojega konjička.
  Iz tega zaporedja pojavitev sinonimov sledi, da je starejša konjiček prevedenka za nemško Steckenpferd, ki od 18. stoletja dalje pretežno pomeni ‘konjiček, hobi’, prim. sein Steckenpferd reiten ‘imeti konjička, hobi’ (dobesedno pa ‘jahati konjička, tj. igračo’), prej pa le ‘otroška igrača, narejena iz umetelno oblikovane palice z glavo konja, ki so jo otroci zajahali, se z njo naokoli podili in uživali’.
  Na pomenski razvoj v ‘ljubiteljska dejavnost, ki se opravlja z veseljem, za zabavo ipd.’ je v nemščini vplivala angleščina s hobby-horse ‘konjiček, hobi’ (kasneje skrajšano v hobby), katere pomen se je v 17. stoletju razvil iz prvotnega ‘palica z glavo konja, uporabljana kot igrača’, ker se je otroško igranje s tako palico povezovalo z veseljem, zabavo ipd.
  Sodobna varianta igrače, pri nas imenovane konjiček, pri Angležih pa hobby-horse, je torej "tehnična inovacija" nekdanje palice z glavo konja.
  Na to, da pri nas beseda konjiček označuje tudi najljubšo prostočasno dejavnost, je torej neposredno vplivala nemščina, samo posredno pa angleščina, ker je v njej do pomenskega razvoja ‘najljubša prostočasna dejavnost’ iz poimenovanja za igračo, tj. palico z glavo konja, prišlo najprej.

  Odgovore na etimološka vprašanja si sicer lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju, ki je prosto dostopen na portalu Fran.

  Metka Furlan (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.