×

Ali je »opominjaj« ločilo?
 • Vprašanje:

  Ali je opominjaj (*) ločilo? Obstajajo kakšna pravila?


  Odgovor:

  Ločila, ki ga je eden prvih slovenskih pravopiscev, Fran Levec, poimenoval »opominjaj« in ki nas v besedilu »opozarja na opazko, ki je navadno postavljena pod črto« (Levec § 776), v pravopisnih priročnikih 20. stoletja ne najdemo več pod tem imenom. Zadnji slovenski pravopis tovrstna pisna znamenja imenuje »izpostavna« (SP 2001 v členu 18). Pravopis izrecnih pravil za njihovo rabo ne daje, iz besedila v omenjenem členu pa je razvidno, da jih uporabljamo v različnih vlogah:

  1. Števke in zvezdice »opominjajo« na podčrtno opombo (s tega vidika je izraz »opominjaj« kar po krivici pozabljen), pišemo pa jih levostično.

  2. Števke lahko opozarjajo tudi na to, za katero izdajo dela gre (npr. J. Toporišič, Slovenska slovnica, 42000 = četrta izdaja); pišemo desnostično, torej pred besedo.

  3. V leksikonskih zapisih zvezdica in križec lahko zaznamujeta rojstvo in smrt, npr. Ivan Cankar (*1876, †1918). Pišemo jih desnostično pred letnico. Stičnost je tu precej neustaljena. Vse pogosteje najdemo zapise, ko sta obe znamenji pisani nestično, npr. v Wikipediji: Vitomil Zupan, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik in esejist, * 18. januar 1914, Ljubljana, † 14. maj 1987, Ljubljana.

  4. V jezikoslovju uporabljamo desnostično zvezdico pred besedo tudi takrat, ko želimo opozoriti, da je beseda, ki sledi, »vzpostavljena«, domnevna.

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.