×

Izvor priimka »Samide« • Vprašanje:

  Od kod izvira priimek Samide?

  Odgovor:

  Priimek Samide je na 1. 1. 2016 nosilo v RS samo 27 oseb, od tega 14 v jugovzhodni Sloveniji, njegovo različico Samida 19, od tega 13 v jugovzhodni Sloveniji, različico Zamida pa 89, od tega 62 v jugovzhodni Sloveniji. Njihovo žarišče je, sodeč po podatkih telefonskega imenika, v bližini Uršnih sel v o. Novo mesto. Priimek Zamida je morda nastal iz vzdevka Zamuda v dolenjskem narečnem razvoju s preglasom u > ü, prim. priimek Zamuda (390 oseb), ki je sicer razširjen predvsem v podravski (196 oseb) in pomurski (124 oseb) statistični regiji.
  Različici Samida in Samide sta nastali zaradi napačnega poknjiženja vzglasja, različica Samide pa morda s preobrazbo v tip samostalnikov s pripono za mlada bitja, prim. občni imeni prismoda in prismode.

  Silvo Torkar (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.