×

Velika začetnica v prirednih zloženkah • Vprašanje:

  Katero začetnico uporabiti pri drugi sestavini priredne zveze, ki jo pišemo z vezajem, kadar je lastno ime ali kadar ni lastno ime, vendar je na začetku povedi?

  • Ali se pri lastnih imenih obe sestavini pišeta z veliko začetnico? Ali torej pišemo npr. Kamniško-Savinjske Alpe, Avstro-Ogrska monarhija, vendar tudi Nemško-Slovenski slovar (če bi bil tak naslov), Ekonomsko-Poslovna fakulteta?
  • Kako pa, če je taka zveza občnoimenska beseda in na začetku povedi? Črno-bela ...?

  Odgovor:

  Pri povezovanju besed v priredno zloženko je odločitev za zapis male ali velike začetnice odvisna od tega, (1) ali je sestavina, ki se združuje v zloženko, lastno ime ali ne (Alpe-Jadran nasproti kmetijsko-gozdarski) ter (2) ali je celotna zveza lastno ime (Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora RS).
  Pri tem moramo ločiti tudi med samostalniškimi ((država) Avstro-Ogrska) in pridevniškimi prirednimi zloženkami (avstro-ogrska monarhija; Breznik-Ramovšev pravopis).
  Značilno za priredne zloženke je tudi, da njihovo zaporedje lahko poljubno zamenjamo: pomenske razlike med črno-bel in belo-črn ne bi smelo biti. Izjema so poimenovanja slovarjev (nemško-angleški slovar), kjer prva sestavina označuje izhodiščni jezik v slovarju, in t. i. vezalne priredne zloženke, kjer je prva sestavina krnjeni pridevnik (afroameriški < afriški in ameriški, afriško-ameriški).

  Zgledi, ki jih navajate, so zelo raznorodni. Glede rabe začetnice jih lahko razdelimo v tri skupine:

  1. Veliko začetnico pišemo pri vseh lastnoimenskih sestavinah zloženke in tudi besedne zveze, v katero je ta vključena.

  • Kamniško-Savinske Alpe – Gre za združitev dveh lastnih imen (Kamniške Alpe in Savinjske Alpe), zato je začetnica ohranjena v obeh sestavinah. Podobno še: Ljutomersko-Ormoške gorice.
  • Avstro-Ogrska – ime državne tvorbe, posamostaljeni pridevnik. Iz imena izpeljani pridevnik avsto-ogrski zato pišemo z malo začetnico, npr. avstro-ogrska monarhija.

  Enako velja za pridevnike na -ov/-ev ali -in, ki so izpeljani iz lastnih imen:

  • Creutzfeldt-Jakobov sindrom, Alberti-Žnidaršičev panj, Dow-Jonesov indeks, Geiger-Müllerjev števec

  2. Veliko začetnico pišemo v prvi sestavini, kadar nastopa sicer z malimi začetnicami zapisana zloženka kot naslov oz. lastno ime:

  • Nemško-slovenski slovar – naslov slovarja
  • Ekonomsko-poslovna fakulteta – ime ustanove
  • Kulturno-umetniško društvo – ime ustanove
  • Kmetijsko-gozdarska zbornica – ime ustanove
  • Obrtno-podjetniška zbornica – ime ustanove
  • Mandatno-volilna komisija DZ RS – ime organa

  3. Na začetku povedi pišemo vedno veliko začetnico:

  • Plesno-gledališka predstava za otroke Čarovnik iz Oza … nasproti
   Na fotografiji so soustvarjalci plesno-gledališke predstave

  • Politično-diplomatska dejavnost Romunije kaže, da hočejo sporni sporazum z ZDA potisniti na stran nasproti Po viharnih besedah na Bližnjem vzhodu ponavadi pride do politično-diplomatskih premikov

  Helena Dobrovoljc (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.