×

Delni rodilnik: »imeti čas/časa« • Vprašanje:

  Zanima me pravilna oblika rabe samostalnika čas v povedi:
  Čas imate do četrtka.
  ali
  Časa imate do četrtka.

  Je torej pravilna uporaba v četrtem ali drugem sklonu? Meni osebno nekako bolj "sede" čas, vendar, če stavek malo predrugačim in uporabim namesto četrtka besedo npr. dovolj, potem je pravilna uporaba v drugem sklonu: časa imate dovolj.

  Odgovor:

  Količinski samostalnik ob nedoločnih količinskih števnikih, kakršen je dovolj, se vedno uporablja v rodilniku: dovolj časa, mnogo ljudi, več krompirja, tako kot se uporablja rodilnik tudi za glavnimi števniki od vključno pet dalje, npr. pet psov. Če taka zveza nastopa kot predmet prehodnega glagola, npr. imeti dovolj časa, videti mnogo ljudi, skuhati več krompirja, poklicati pet psov, prehodnost prehaja na celotno zvezo, katere jedro se sklanja z ničtimi končnicami, zato ostaja navidezno nespremenjena, čeprav je dejansko v tožilniku (kar dokažemo s primerom v ednini: imeti enega psa, imeti en svinčnik). Ko pa glagolsko dejanje prehaja neposredno na sklonljivi samostalnik, kot je v primeru imeti čas do četrtka, je ob prehodnem glagolu seveda vedno tožilniška oblika: videti ljudi, skuhati krompir, poklicati pse, ne glede na morebitna prislovna določila ali druge stavčne člene, razen pri zanikanju, ko tožilnik zamenjamo z rodilnikom: nimam časa do četrtka, ne kuham krompirja itd.
  Rodilnik neštevnih ali pretežno neštevnih samostalnikov ob prehodnem glagolu lahko razumemo tudi kot rodilniški predmet, ki pa je v večini primerov slogovno označen, npr. nabirati borovnic, pripeljati žita, dodati soli. Kakor lahko rodilniški predmet uporabimo v primeru imeti denarja do konca meseca, bi ga lahko tudi v primeru imeti časa do četrtka, vendar tako izražanje ni slogovno nevtralno.

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.