×

Kako poimenovati: »trg električne energije« ali »trg z električno energijo«? • Vprašanje:

  Zanima nas, kaj je po vašem mnenju ustrezneje:
  trg električne energije in trg z električno energijo.
  Nagibamo se k trgu električne energije (kot npr. trg dela, trg premoga itd. in ne trg z delom, trg s premogom ...).

  Odgovor:

  Če uporabljamo samostalnik trg v pomenu ‘kupovanje in prodajanje blaga in storitev glede na ponudbo in povpraševanje’, potem je že v samem pomenu samostalnika vključena dejavnost, torej trg = trg blaga in storitev, trg vrednostnih papirjev, trg dela, trg delovne sile, trg nepremičnin.
  Odgovor se torej glasi, da je s sistemskega vidika raba predloga v samostalniški zvezi odvečna.

  Zakaj se v rabi kljub temu pojavlja, in to celo pogosteje kot trg električne energije, je mogoče pojasniti po eni strani z analogijo s podobnimi samostalniškimi zvezami (oskrba/preskrba z električno energijo), po drugi strani pa se pojavlja pod vplivom vezljivosti glagola trgovati (trgovati z/s nečim).

  Dodatek:
  Že po objavi odgovora v svetovalnici so nas kolegi terminologi opozorili, da je vprašanje terminološko in da je v rabi že uveljavljen termin trg z električno energijo. Za strokovno rabo je torej najbolj priporočljivo ohraniti že uveljavljeno izrazno možnost, tj. trg z električno energijo.

  Helena Dobrovoljc (november 2016)