×

Kako sloveniti ime »Start up vikend«? • Vprašanje:

  Kako bi poslovenili besedno zvezo start up vikend? Iskali smo, a ničesar pametnega našli.

  Odgovor:

  Kolegi terminologi so na vprašanje, kako sloveniti besedno zvezo start up podjetje odgovorili, da priporočajo izraz zagonsko podjetje. V odgovoru Zagonsko podjetje navajajo tudi različne druge sopomenke.

  Vaše vprašanje pa se nanaša na start up vikend, verjetno v pomenu 'konec tedna, ko se bo odvijala dejavnost, povezana z zagonskimi podjetji'. Vendar pisna praksa kaže, da je ime "Start up vikend" že uveljavljeno kot ime prireditve, na kateri se lahko poučite o razvoju poslovnih oziroma podjetniških zamisli. Tudi če bi ga skušali prevesti dobesedno, torej s strukturo pridevnik + samostalnik, ne bi dobili pomensko smiselne zveze. Zato je smiselno izhajati iz pomena, ne iz oblike prevzete besedne zveze start up vikend, ki se sicer kot virus širi in ustvarja v slovenščini povsem nesmiselne povezave (start up ekosistem), npr.:

  Startup vikendi so intenzivni, interdisciplinarni in na konkretizacijo poslovnih idej usmerjeni dogodki, hkrati pa tudi zabavni vikendi, na katerih študentje razvijajo svoje poslovne idejo po najsodobnejših metodologijah, kot so d.school, lean startup in business model generation. Gre za metodologije, ki jih učijo najboljše poslovne šole, kot so denimo Stanford, Harvard, MIT in druge.

  Za slovenjenje imena Start up vikend je priložnost očitno že zamujena, vendar pa bi v opisih tega dogodka skorajda morali uporabiti izrazje, ki slovensko govorečemu pove, za kakšno vrsto dogodka gre, npr. vikend ustvarjalnih podjetniških zamisli, zagonski konec tedna ipd.

  Helena Dobrovoljc, Marko Snoj (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.