×

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje« • Vprašanje:

  Zanima me, kako se delita besedi raziskovanje in življenje. Ali je ustreznejša delitev ra-zi-sko-van-je ali ra-zi-sko-va-nje? Ali mogoče kaj tretjega?

  Odgovor:

  Deljenje besed ureja posebno poglavje v aktualnem pravopisu, v vašem primeru sta pomembna zlasti dva člena:

  1. Člen 602 določa, da lahko soglasniški sklop med dvema samoglasnikoma, ki je izgovorljiv tudi na začetku besede, prenašamo v naslednjo vrstico v celoti ali pa le njegov del; torej bodisi raziskova-nje (ker imamo npr. besedo njegov, kjer je sklop »nj« na začetku besede) ali raziskovan-je.
  2. Člen 606 pa določa, da sestavljenke, zloženke in sklope navadno delimo na mejah sestavin, torej bi tudi besedo raziskovanje prvič delili na morfemski meji med predpono in podstavo: raz-iskovanje.

  V celoti so možna mesta za deljenje torej taka: raz-is-ko-va-nje ali raz-is-ko-van-je.

  Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.