×

Izvor priimka »Jeromel«  • Vprašanje:

    Vljudno prosim za etimološko razlago priimka Jeromel.

    Odgovor:

    Priimek Jeromel nosi 311 oseb (od tega 197 v koroški statistični regiji), njegova različica Jeromelj pa 24 oseb. Nastal je s konverzijo iz svetniškega imena Hieronymus. Iz istega svetniškega imena izvirajo tudi priimki Jeromen, Jermol in Jerončič.

    Silvo Torkar (november 2016)