×

Kako zapisati besedo »superjunak«? • Vprašanje:

  Zanima me, ali se piše besedna zveza super junak skupaj ali narazen.

  Odgovor:

  Po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 (člen 505) pišemo tvorjenke kot superčlovek, superbencin skupaj. Tudi superjunak je sestavljenka in zato pisanje narazen ni mogoče (tako kot je pri superbencin/super bencin), npr. lik superjunaka (po Wikipediji) ima nadnaravne moči, ki jih uporablja za pomoč ljudem v boju proti zlu, je torej »nadjunak«.

  Lahko pa bi (pogovorno) kdaj uporabili tudi zvezo super junak, npr. Pisateljica je ustvarila prav super junaka, kjer pa ima super drugačen, pridevniški pomen -- v smislu 'dober, izvrsten' ipd. in s samostalnikom junak ne tvori stalne poimenovalne enote.

  Sicer pa naj opozorimo, da je v pravilih v navedenem členu med samostalniškimi sestavljenkami zapisan zgled superbencin, ki ni sestavljenka, temveč zloženka, kar sicer ne vpliva na zapis skupaj ali narazen. Vendar pa je treba povedati, da se pojavlja predponsko obrazilo super v sestavljenkah lahko v pomenu 'nad' ali 'čez' (superčlovek, superego, supernova).
  Od sestavljenk je treba ločiti podredne zloženke dveh tipov: (a) supermarket, kjer nastopa prvi del v pomenu 'večji, 'višji, 'zelo', in (b) superbencin, ki jih pišemo tudi narazen (super bencin) – tako slovarski del SP.
  Kot pridevnik se super pojavlja tudi v zvezah, na primer super avtomobil (Njegov avtomobil je super).

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.