×

Raba povratno svojilnega zaimka v povedi z množinskim osebkom • Vprašanje:

  Zanima me, katera je pravilna oblika naslednjega stavka. Prosim tudi za obrazložitev.
  Udeležence prireditev, ki smo jih obiskali s kamero, smo prosili za mnenje o našem (ali svojem) delu.

  Odgovor:

  Normativno in sistemsko pravilna ubeseditev je Udeležence prireditev, ki smo jih obiskali s kamero, smo prosili za mnenje o svojem delu. Razlog za uporabo povratnosvojilnega zaimka je, da je z njim opredeljena svojina osebka: svojilni zaimek se nanaša na lastnika dela, ki je hkrati tudi prosilec za mnenje. Ker pa osebek zadnjega stavka ni izražen eksplicitno, bi tako ubeseditev morda kdo lahko razumel napačno, kot da se povratni zaimek nanaša na udeležence prireditev, kar bi pravilno sicer izrazili s svojilnim zaimkom za tretjo osebo množine (smo prosili za mnenje o njihovem delu), bi se bilo zaradi zagotovitve popolne jasnosti mogoče izraziti tudi s svojilnim zaimkom za prvo osebo množine: smo prosili za mnenje o našem delu.
  Zlasti pri needninskem nanosniku se določilo, ki opredeljuje rabo povratnih zaimkov, predvsem v pogovornem jeziku ne uporablja več dosledno, zato večkrat slišimo in tudi beremo ubeseditve tipa Ponosni smo na naše delo namesto Ponosni smo na svoje delo, medtem ko so ob edninskem nanosniku take napake redke, saj vedno rečemo in zapišemo Ponosen sem na svoje delo. Razlog navedeni rabi je, da se ob needninskih nanosnikih uporabljajo edninske oblike povratnih zaimkov, saj ti nimajo posebnih množinskih oblik.

  Marko Snoj, Domen Krvina (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.