×

Pomišljaj ali vezaj?
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč, in sicer kako pišemo Gimnazija Celje - Center? Presledek vsekakor, ampak ali je pomišljaj ali vezaj? Pomišljaj (nestični) pišemo, kadar so določene besede v nekem razmerju, lahko nadomeščajo vejico, oklepaj itd. Vezaj (nestičen) pa se uporablja še zlasti pri dvojnih imenih (Šmarje - Sap, Zofka Kveder - Kajuh). Torej bi se moralo pisati z nestičnim vezajem, ker gre za dvojno ime. Ampak v večini primerov se piše s pomišljajem in ne najdem razlage za to. Ai gre za dvojno ime, kjer se Celje razlaga s Centrom in sta v nekem nasprotju?


  Odgovor:

  V zvezi Celje Center je samostalnik Celje jedro, samostalnik Center pa desni neujemalni prilastek, ki jedro pomensko natančneje določa. Zveza ima enako zgradbo kot npr. Ljubljana Vzhod, Maribor Tezno, pa tudi zdravnik otolog, sodnik porotnik, država članica, roman uspešnica ipd.; ne nazadnje je enako skladenjsko razmerje tudi med Gimnazija in Celje Center v vašem imenu. Med jedrom in prilastkom torej ne pišemo nobenega ločila.

  Pomišljaj bi zapisovali le v primeru, če bi bilo ime gimnazije zgolj Gimnazija Celje, Center pa bi bilo ime ene od njenih enot -- v tem primeru bi ob enoti *Gimnazija Celje -- Center morala obstajati vsaj še ena enota, npr. (prav tako izmišljeno) *Gimnazija Celje -- Hudinja.

  Pomišljaj, ki je rabljen v uradnem imenu gimnazije, o kateri sprašujete, je s pravopisnega vidika torej napaka. Po informacijah nekdanjega dijaka te gimnazije, ki jih je pridobil od svoje gimnazijske učiteljice slovenščine, ob nastanku imena slovenistke, zaposlene na gimnaziji, na zapis niso bile pozorne, zdaj pa se je očitno že preveč uveljavil v rabi, da bi vanj posegali.

  Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.