×

Kaj pomeni beseda »notrinja«?
  • Vprašanje:

    V »Besedišču slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki« sem našel besedo »notrínja« - kje bi o njej, njeni rabi, pomenu in zgodovini morda lahko izvedel kaj več?


    Odgovor:

    Ta beseda je pisna različica besede notrína, ki jo najdete v SSKJ, pomeni pa 'notranjost'. Uporabljala se je redko, zlasti na prelomu 19. in 20. stoletja, in ni nikdar zares zaživela, saj mehki nj etimološko in zgodovinsko ni upravičen, je hiperkorekten. Podrobnejše informacije o besedah, ki jih navaja Besedišče slovenskega jezika, drugi slovarji pa ne, se nahajajo v kartoteki za SSKJ, ki jo hrani naš inštitut, na spletu pa še ni dostopna.

    Marko Snoj (marec 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.