×

Izvor priimka »Dobrina«  • Vprašanje

    Zanima me poreklo oziroma izvor priimka Dobrina.

    Odgovor:

    Priimek Dobrina je 1. 1. 2016 v RS nosilo 72 oseb, od tega 31 v posavski statistični regiji. Nastal je iz slovanskega osebnega imena Dobrina, ki je hipokoristična oblika zloženih staroslovenskih osebnih imen Dobrogoj, Dobroslav, Dobroteh ipd. V prvem delu teh zloženih imen je vsebovan pridevnik dober. V RS obstajata tudi dve naselji z imenom Dobrina, ki je izpeljano iz osebnega imena Dober, okrajšane oblike zloženih imen Dobrogoj ipd.

    Silvo Torkar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.