×

Kako pisati: »vancouverski« ali »vankuverski« stil? • Vprašanje:

  Prosim za odgovor, na kakšen način pišemo naslednjo skovanko: vancouverski stil ali vankuverski stil (čikaški ali chicaški).
  Običajno se uporablja izraz čikaški stil, po tej logiki naj bi se uporablja tudi izraz vankuverski stil, vendar mi deluje tuje.

  Odgovor:

  Pri pridevniku vancouvrski se za zdaj še ni uveljavila podomačena oblika zapisa (vankuvrski), kar potrjujeta tudi SP 2001 in besedilni korpus Gigafida. Ustreznejši zapis je torej nepodomačeni (vancouvrski stil), in sicer brez samoglasnika e med zvočnikoma v in r, saj je pridevnik izpeljan iz samostalnika Vancouver, ki ima v zadnjem zlogu osnove neobstojni polglasnik Vancouvra. Podoben pojav poznamo tudi pri nekaterih drugih izlastnoimenskih pridevnikih (npr. epidavrski, hannovrski, jurkloštrski).

  Sicer se izlastnoimenski pridevniki (enako kot lastna imena) pisno zelo redko podomačujejo. Njihova podomačena oblika je vezana na stalne zveze, v katerih se pojavljajo in v katerih dobivajo tudi nov pomen: npr. šengenska meja/območje/režim; bordojska doga/vino; holivudski film/produkcija (medtem ko ostaja zemljepisni pridevnik v svojem prvotnem pomenu nepodomačen: schengenski -- nanašajoč se na mesto Schengen ipd.).
  V zvezi "čikaški stil" (zveza, s katerim opisujemo način citiranja po t. i. priročniku Chicago Manual of Style) ima pridevnik podomačeno obliko prej zaradi pisne dvojnice Chicago/Čikago kot zaradi stalnosti zveze.

  Tanja Mirtič, Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.