×

Raba predloga »poleg« in pravilen zapis povedi • Vprašanje:

  Zanima me pravilni zapis spodnjega stavka (vem, da če zamenjaš vrstni red besed, stavek dobi lepšo obliko, a mene zanima ravno ta oblika zapisa), in ali obstaja pravilo za tovrstne stavke, da vem za naslednjič, kako in kje iskati odgovor.

  Poleg DEJAVNOSTIM (ali DEJAVNOSTI), ki jih imamo razporejene tekom celega tedna, zadnje dni veliko časa posvečamo tudi navajanju na samostojnost.

  Odgovor:

  S predlogi izražamo podredna skladenjska razmerja med besedami. O vezavi in rabi predloga [poleg] si lahko več preberete v pravopisu in slovarjih, ki so objavljeni na inštitutskem portalu Fran. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika dobite pojasnilo o rodilniški rabi predloga poleg za izražanje dodajanja: Rastlina potrebuje poleg vlage tudi sončno svetlobo. Temu ustrezen je vaš zgled, zato je samostalnik dejavnost v rodilniku množine: Poleg dejavnosti, ki jih imamo razporejene tekom celega tedna, zadnje dni veliko časa posvečamo tudi navajanju na samostojnost.

  V vprašanju izrecno navajate, da v zgledu ne želite nikakršnih drugih sprememb. Ker nam jezik omogoča številne jezikovne izbire za izražanje naših predstav in doseganje besedilnih učinkov, je priporočljivo, da razmislite o izbiri jezikovnih sredstev, ki bodo slogovno učinkovitejša.

  Aleksandra Bizjak Končar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.