×

Izvor krajevnega imena »Mota«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor krajevnega imena Mota.


  Odgovor:

  Kraj Mota leži ob Muri in v bližini Ljutomera. V zgodovinskih virih naj bi bil v srednjem veku izpričan kot Raschen (1357) oz. Ratzen (1445), če gre verjeti lokalizaciji obeh zapisov (P. Blaznik 1986: 567).

  Zgodovinar Franc Kovačič (Ljutomer. Zgodovina trga in sreza, Maribor 1926, str. 217) piše, da je Mota (Spodnja) nastala bržkone precej pozno in je ime prejela po tamkajšnji mitnici, ker so ob deželni meji pobirali brodnino in cestnino. Kolikor mu je znano, se prvič omenja l. 1500 an der Mauth. V jožefinskih vojaških opisih l. 1780 je kraj zapisan kot Unter Mautha, v franciscejskem katastru 1824 pa kot Mauthdorf (k.o. Mota).

  Mota je v avstrijskih časih prejela prilastek Spodnja očitno zato, da je ne bi zamenjali z Muto ob Dravi (1780 Hochenmauthen), saj sta oba kraja spadala pod Štajersko.

  Kraja Muta in Mota sta prejela ime po občnem imenu muta 'mitnina', prevzetem iz srednje visoke nemščine (danes Maut), oblika Mota pa je nastala v lokalnem narečnem razvoju. O imenu Muta gl. tudi M. Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009, str. 276.

  Silvo Torkar (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.