×

Pomen pridevnika »tuzemski« • Vprašanje:
  Kaj pomeni tuzemska minljivost?

  Odgovor:

  Gre za prozorno besedno zvezo, katere pomen je znan, če poznamo pomen obeh njenih sestavin. Medtem ko je pomen samostalnika minljivost splošno znan ("lastnost, značilnost minljivega"), razumevanje pomena pridevnika tuzemski lahko komu povzroči težavo. Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja dve enakopisnici tuzemski, od katerih ima prva dva naglasa (tùzémski), druga pa samo enega (tuzémski). Pomen prvega je "nanašajoč se na kaj tu, na zemlji", pri čemer je beseda zemlja mišljena v pomenu "naš planet kot človekov življenjski prostor", pomen drugega pa "nanašajoč se na ozemlje, dežele tostran državne meje". Glede na to, da je minljivost smiselneje povezovati z bivanjem na planetu kot z ozemljem znotraj državne meje, besedna zveza vsebuje prvo od obeh enakopisnic. Njen pomen je torej "minljivost tega, kar je na tem svetu", predvsem z verskega stališča v luči primerjave tuzemskega bivanja z onostranskim, tj. posmrtnim.
  Pravkar izšli Sinonimni slovar slovenskega jezika navaja za tuzemsko življenje naslednje sinonime: zemeljsko življenje, pozemeljsko življenje, tostransko življenje, tuzemeljsko življenje in zemsko življenje.

  Marko Snoj (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.