×

Izvor priimkov »Slejko« in »Slokar« • Vprašanje:

  Zanima me, kako je nastal priimek Slokar in kako Slejko.
  V slovarjih in na spletu ne najdem nič uporabnega.

  Odgovor:

  Priimek Slokar (237 oseb, od tega 177 v goriški statistični regiji) je prvič izpričan v goriškem urbarju iz l. 1507 v Lokavcu pri Ajdovščini (Thonich Slackher, zapisan l. 1523 kot Thonich Skloker in Thoni Slokhar), Slokarji pa so tudi eden od zaselkov Lokavca. Priimek je morda nastal kot vzdevek za osebe, ki so se ukvarjale z lovom na ptice sloke.

  Priimek Slejko (218 oseb, od tega 143 v goriški statistični regiji) je vsebovan tudi v ajdovski mestni četrti Slejkóti in v imenu ravenskega (Ravne v o. Ajdovščina) zaselka Slejki. Priimek je domnevno nastal kot vzdevek iz narečnega glagola šlekati v pomenu 'imeti govorno napako, jecljati' (gl. Metka Furlan v: France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4, Ljubljana 2005, geslo šlekati I).

  Silvo Torkar (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.