×

Koliko zlogov sestavlja besedo »čmrlj«?  • Vprašanje:

    Koliko zlogov sestavlja besedo čmrlj?

    Odgovor:

    Beseda čmrlj se izgovarja enozložno kot [čmə̀rl] ali dvozložno kot [čmə̀rəl], kjer je drugi polglasnik jasno slišen. Ob dveh zvočnikih se lahko izgovorita dva polglasnika, ki pa se ne pišeta, zato takih sicer dvozložnih glasovnih sklopov recimo na koncu vrstice ne delimo. Tako se tudi trn se izgovarja enozložno kot [tə̀rn] ali z izrazitejšim drugim polglasnikom dvozložno kot [tə̀rən]. (To je povzeto po pravilu 600 Slovenskega pravopisa 2001. Sicer pa lahko izveste več o tem v istih pravopisnih pravilih v poglavju Posebne glasovne zveze, kjer so navedene še druge take besede, ki so lahko izgovorno eno- ali dvozložne, zapisanih pa ne delimo: črn, črv, film, grm, sejm, strm, žanr itd.)

    Peter Weiss (december 2016)