×

Kako pravilno izgovoriti besedo »Domačica« (piškoti)? • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno izgovori besedo Domačica (piškoti) – ali je Domačíca ali Domáčica?

  Odgovor:

  Samostalnik Domačica izgovarjamo z naglasom na drugem besednem zlogu [domáčica/domȃčica], saj je v slovenščini tako naglašen tudi občnoimenski samostalnik domačica v pomenu 'gospodarjeva žena, gospodinja', ki pa je v današnjem knjižnem jeziku zastarel.
  V slovenščini, predvsem v slengu, živi tudi beseda domačíca v pomenu 'doma pridelana marihuana'.
  Sicer se v hrvaščini zapiše ime keksov kot Domaćica, tako da je poimenovanje Domačica že pisno poslovenjeno (kot kokakola, recimo). Po hrvaško pisano poimenovanje lahko seveda izgovarjamo po pravilih prevzemanja iz tega jezika (zapisani ć kot [č]).

  Tanja Mirtič, Peter Weiss, Marko Snoj (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.